Quy trình xử lý chất thải bồn tự hoại


Bồn tự hoại Roto là một sản phẩm được thiết kế phục vụ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý đọc giả về quy trình xử lý chất thải của bồn tự hoại Roto.


Trong quá trình sử dụng, chất thải từ nhà vệ sinh theo ống thu chất thải từ nhà vệ sinh (ống UPVC) đi vào ngăn chứa của bồn tự hoại Roto theo chiều thẳng đứng.

Bên trong bồn tự hoại Roto, phần lớn thành phần rắn của chất thải bị pha loãng và phân hủy yếm khi dưới tác dụng của vi sinh vật,  chuyển hóa thành cặn phân hủy và tích tụ lắng xuống đáy của ngăn chứa, trong khi thành phần lòng tiếp tục pha loãng chất thải di chuyển về hướng ngăn lọc.

Đến ngăn lọc, dòng chất thải bị đảo chiều đi xuống dưới, sau đó đi qua ống lọc theo chiều từ dưới lên, tức là trong ống lọc xảy ra quá trình lọc ngược.

Kết cấu của bồn khiến dòng chất lỏng bị đảo chiều, nhờ đó thúc đẩy quá trình lắng và kết quả là, hầu hết cặn còn lại trong dòng chất lỏng bị lắng xuống đáy ngăn lọc mà không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ống lọc.


Trong chất lỏng trong bồn tự hoại Roto có các vi sinh vật, chúng có khả năng bám vào các giá thể thích hợp, tạo thành khối lọc sinh học và trong quá trình hoạt động của bồn, chúng tiếp tục phân hủy yếm khí dòng chất lỏng đi qua ống lọc, cụ thể là giảm các thành phần ô nhiễm được thể hiện thông qua thông số BOD.

Nhờ quá trình lắng, phân hủy và lọc trong bồn tự hoại Roto, phần lỏng qua ống lọc được đưa ra ngoài ống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường như TSS và BOD.

Bồn tự hoại Roto tự hào là sản phẩm vận hành 100% thủy lực và phản ứng sinh học không xử dụng bất kỳ hóa chất hay chất xúc tác nào.

Pages