Trên 51% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch


Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, đến nay cả nước đã có 88,5% người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 51% được sử dụng nước sạch.

Hiện nay, cả nước còn trên 30 triệu người dân chưa được tiếp cận nước sạch theo quy chuẩn Việt Nam.

Sáng 30/11, tại TP Sóc Trăng, Bộ NN-PTNT phối hợp cùng với UBND tỉnh Sóc Trăng và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ Trưởng Bộ NN-PTNT cho biết: Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch cho môi trường nông thôn đã được Chính phủ phê duyệt vào ngày 25/8/2000 tại Quyết định 104/2000/QĐ-TTg. Sau đó ngày 16/4/2004, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg về Chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

“Qua gần 20 năm thực hiện chiến lược đã có 88,5% người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 51% được sử dụng nước sạch đây là tín hiệu hết sức khả thi. Ngoài ra, có 75,2% người dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Có 12,7 triệu hộ vay vốn theo các Chương trình về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62”, Thứ Trưởng Nam cho biết thêm.

Ông Lương Vân Anh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết: Kết quả thực hiện Chương trình tín dụng chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62/2004/QĐ-TTg, từ năm 2000 đến nay cả nước đã huy động trên 106,7 nghìn tỷ đồng. Đã có trên 6,5 triệu lượt hộ gia đình vay làm công trình nước và 6,2 triệu lượt hộ vay làm công trình vệ sinh gia đình với mức vay từ 4-10 triệu đồng/hộ. Doanh số cho vay đạt trên 60,8 nghìn tỷ đồng. Qua đó, góp phần tăng 30% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh và 19,5% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, theo ông Lương Vân Anh, hiện nay vẫn còn khó khăn thách thức trong việc cấp nước sạch ở nông thôn như: Trên 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam. Từ năm 2021, áp dụng theo Quy chuẩn cấp nước QC-01/2018/QCVN thì số lượng người dân chưa được cấp nước còn lớn hơn nhiều. Còn hơn 16 triệu người dân nông thôn không có nhà tiêu hợp vệ sinh, 5 triệu em học sinh chưa được sử dụng công trình nước sạch và nhà vệ sinh đảm bảo trong trường học.

Để chủ động giải quyết vấn đề cấp bách này, Tổng cục Thủy lợi đề xuất: Tiếp tục thực hiện các công trình nước sạch nông thôn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Ưu tiên các tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt, ngập úng (6 tỉnh ĐBSCL), vùng khan hiếm nước miền núi phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên) khoảng 1.500 tỷ đồng.

Các công trình cấp nước nông thôn trong Đề án an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn, hồ đập giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của Quốc Hội. Các công trình dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới cho cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL và miền Trung (khoảng 400 triệu USD).

MINH ĐẢM – TRỌNG LINH

Sản phẩm từ công ty ROTO
+ Bồn nước cao cấp: bảo vệ nguồn nước sạch cho mọi nhà
+ Bồn tự hoại : Công nghệ tối ưu xử lý nước thải sinh hoạt.
+ Bộ lọc dầu mỡ: Bếp sạch cho mọi nhà

Pages